Naprogramované bicí, přímočará kytara, štěkavý vokál a hlavně rychlost. Drastically Reducing Earth's Population se během půlhodiny prakticky nezastaví......